ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТА

- Изработване на предварителен бюджет на база идеен проект по окрупнени показатели
- Актуализация и оптимизация на бюджета съобразно развитието на Инвестиционния проект
- Изработване на финансов план за изпълнение на Инвестиционния проект, съобразен с графика за изпълнение на строежа

© © 2020 CCI OOD. Всички права запазени.
Web Analytics
: