Препоръчваме Ви

Препоръчваме Ви да изисквате от контрагентите си във строителния процес, да изготвят офертите си със помощта на програмния продукт "Building Manager". Най-добрият продукт на пазара! Предлаган от „Бизнес Софт" Само така ще сте сигурни във професионализма им!

Не допускайте да договаряте цени на квадратен метър! Така не е ясно какво трябва да извърши строителя за завършване на обекта е предпоставка за спекулации, изнудване и договаряне на още и още видове СМР. В много от случаите определянето на цена на м2 е силно подвеждаща стратегия! И биха Ви дали ниска цена, само и само за да се спечели обекта. Но, в хода на строителния процес, неминуемо ще възникнат проблеми. Всяко здание с строго индивидуално! И само прецизно и подробно разработена оферта Ви гарантира СИГУРНОСТА!

Обърнете се към професионален консултант!

Изискайте да Ви изготви подробни количествени и стойностни сметки, съобразени с технологичните изисквания, за постигане на максимално качество на крайния продукт.

Ние винаги изготвяме подробни количествени сметки за всеки обект!

Ние винаги използваме „Building Manager”!

Оставаме на ваше разположение!

 

 

 

© © 2020 CCI OOD. Всички права запазени.
Web Analytics
: