Объект

НОВИ ОБЕКТИ ЗА 2013 г.

-    „Реконструкция, благоустрояване и озеленяване на пешеходни зони ул. „Александровска”, ул. „Богориди”, ул. „Св. Св. Кирил и Методий” – гр. Бургас, подобект: Подземна улица – ул. „княз Борис” – ул. „Гурко” и „Реконструкция, благоустрояване и озеленяване пл. Тройката – преработка”   

- „Реконструкция, благоустрояване и озеленяване на пешеходни зони ул. „Александровска”, ул. „Богориди”, ул. „Св. Св. Кирил и Методий” – гр. Бургас, подобект: Пешеходна зона ул. „Богориди” от ул. „Лермонтов” до ул. „Демокрация”, гр. Бургас”

     

  „Реконструкция, благоустрояване и озеленяване на пешеходни зони ул. „Александровска”, ул. „Богориди”, ул. „Св. Св. Кирил и Методий” – гр. Бургас, подобект: Реконструкция, благоустройство и озеленяване на пешеходни зони ул. „Александровска” от ул. „Левски” до бул. „Сан Стефано”, гр. Бургас”

-    „Рехабилитация на ул „Ал. Батемберг” по плана на ЦГЧ гр. Бургас”

-    „Благоустройство и паркоустройство, рехабилитация на алейна мрежа, паркова мебел, осветителни стълбове, изграждане на поливна система на територията на Приморски парк – стара част, гр. Бургас”

-    „Благоустройство и паркоустройство на районен парк „Лазур”, к-с „Лазур”, гр. Бургас”, Подобект: „Детска площадка, реконструкция на детска площадка и паркова мебел”

-    „Реконструкция на детска площадка в Приморски парк, Стара част пред хотел „Приморец””

-    „Изграждане на спортна площадка и реконструкция на съществуващи детски площадки в УПИ І, кв. 40 по плана на к-с Лазур, гр. Бургас – междублоково пространствоблок 13 и блок 15”

-    „Благоустройство и паркоустройство, Скейтър парк, районен парк Изгрев, УПИ І, гр. Бургас”

-    „Реконструкция на спортна площадка в ж.к. „Славейков”, УПИ І, кв. 40, гр. Бургас”

-    „Благоустроявяне на зона за обществен отдих в кв. 60Б, зона „Г”, ж.к. „Меден рудник”, гр. Бургас”

-    „Реконструкция на ул. „Ал. Константинов””

-    SUN CITY CENTRE – гр.Бургас бул. „Демокрация”

 

"Реконструкция, благоустрояване и озеленяване на пешеходни зони ул."Александровска ", ул. " Богориди ", ул. "св. св. Кирил и Методий " - гр. Бургас

 

Апартаменти за сезонно ползване "Олд Несебър Хилс", м."Юрта Балкана" , имот №201013 землището на град Несебър – Пълна ревизия на изпълнени СМР със заснемане и изготвяне на Подробни количествени сметки и Проекто-Сметна Документация, както и тръжни книжа.

 

-    „CONDOSCO” бизнес център, гр.Бургас

 

   Курортен комплекс в ПИ I-931 - м."Караагач" с.Лозенец „Ноте Китен” – изготвяне на подробни количествени сметки, както и тръжни книжа.

 

Сграда за сезонно ползване с апартаменти , студиа , ателиета и магазини, бистро, басейн и ресторант в първи етаж в УПИ I-185 , кв.275 , местността "КРОТИРИЯ" землище на гр.Поморие

-    Летище „Пловдив” – нов пътнически терминал – подробни количествени сметки и тръжни книжа.

 

-    База за възстановителни средства гара Карнобат УПИ №000151, възложител - „Национална компания железопътна структура”
-    Синагога гр. Бургас – Изготвяне на напълно безвъзмездно ПСД за основен ремонт, което да послужи пред Дирекция „Опазване на недвижимите паметници на културата” и по програма „Красива България”

-    Производствена база „ЕМКО Паркет” – ПСД за кандидатстване по програма „САПАРД”

-    Жилищни сгради за сезонно ползване УПИ V 193 КВ 6201 – REARL OF SUNNI BEACH

 

-    Производствена база за ламарина с полимерно покритие гр.Бургас СПЗ
-    Печатница в УПИ III-27 масив 80 – местност „Под шосето”
-    Хотел „Елинор” – в гр.Созопол
-    Жилищна сграда на ул. Тр.Китанчев 47 гр. Бургас
-    Семеен хотел със заведение за обществено хранене , УПИ ІV , УПИ ІV , кв.42 , гр. Созопол
-    Вилно селище "КАЙ", УПИ 6001 , м .Буджака ,Община Созопол
-    Ваканционно селище "Милена", УПИ І 207 , с. Кошарица , Община Несебър
-    Жилищна сграда за сезонен отдих УПИ 8235 , м. Буджака, земл.на общ.Созопол  Инвеститор : "ПОЛИМАХ 2003"ООД
-    Жилищна сграда със стаи за гости и бистро с. Заберново, кв.15, УПИ III-99
-    Жилищни сгради за сезонно ползване УПИ V193 , кв.6201 по плана на к.к.”Слънчев бряг” – запад


-    Преустройство и ремонт на съществуваща изградена в груб строеж сграда за автогара в УПИ І , кв.65 , гр.Царево
-    Жилищни сгради за сезонно ползване УПИ ІІ 5258 , м.Буджака , общ.Созопол
-    Жилищна сграда в УПИ ХІ-42 , кв.19 по плана на ж.к. "М.Рудник"
-    Жилищни сгради за сезонно ползване УПИ V193 , кв.6201 по плана на к.к.”Слънчев бряг” – запад
-    Реконструкция и преустройство на представителен офис на "Бусофт Инженеринг"ООД гр.Бургас
-    Офис сграда, УПИ ІІІ-19 , КВ.2 , Гробищен парк ,  гр.Бургас
-    Пристройка, преустройство и префасониране на фасади на административна сграда „Фикосота” УПИ ХІІ кв.340 , гр.Шумен
-    Комплекс от къщи за гости "СЕЛСКИ ТУРИЗЪМ" м.Ортата с.Лясковец
-    Генерален ремонт с преустройство на консулство на Република Турция в Бургас
-     Жилищна сграда в УПИ XVI-8 , КВ.184, Зона „Д“ кв. „М.Рудник“ гр. Бургас

  ОБЕКТИ към община Бургас

-    „Пешеходни зони Първи и Втори етап“ – Централна част на гр.Бургас
-    Реконструкция на улица „Александър Велики” в участъка от ул.”Христо Ботев” до ул.”Дебелт” по плана на ЦГЧ и ж.к.”Възраждане”, гр.Бургас”
-    Реконструкция на спортна площадка в кв.27, по плана на ЦГЧ запад , „Борисова градина” , гр.Бургас

-    Реконструкция на детски площадка към ЦДГ «Златна рибка», в “Приморски парк” - гр.Бургас

-    Реконструкция на декоративна стена "Стената на приказките" и водна площв УПИ І , кв.1 "Приморски парк" гр. Бургас

 

Реконструкция на спортна площадка в УПИ II,кв.172, жк Република , дом Надежда , гр. Бургас
-    Благоустрояване и паркоустрояване, рехабилитация на алейна мрежа, паркова мебел, осветителни стълбове и ремонт на поливна система на територията на Приморски парк – нова част, гр. Бургас
-    Благоустрояване и паркоустрояване на пространството, заключено между бул."Иван Вазов", ул. "Хан Крум" и ул."Цар Петър" – гр. Бургас
-    Реконструкция на зелени площи, паркинг и велоалея по ул.”Генерал Гурко” и ул. „Адам Мицкевич”
-    ОДЗ №13 в УПИ І, кв.121, зона "В", ж.р."Меден Рудник", гр.Бургас

 

Ново отделение за лъчетерапия към онкодиспансер – гр.Бургас
-    Реновиране остров „Света Анастасия“
-    Център за настаняване от семеен типв УПИ І, кв. 35, по плана на комплекс „Лазур“

 

-    Център за настаняване от семеен тип в УПИ ІІ, кв. 3, на квартал „Ветрен“, Община Бургас
-    Център за настаняване от семеен типв УПИ ХІ, кв. 3 на квартал „Ветрен“, Община Бургас

 

-    Център за настаняване от семеен типв УПИ І, кв. 110 по плана на зона „Г“, ж.к. „Меден рудник“, гр. Бургас.

 

-    Център за настаняване от семеен типв УПИ ІІІ, кв. 110 по плана на зона „Г“, ж.к. Меден рудник“ – гр. Бургас.

 

-   Улица „Богориди” – модернизация и преустройство

 

-    Винарна „РЕНВАЛ”, с. Славянци

 

ОБЕКТИ на територията на „ЛУКОЙЛ” гр.Бургас :

•    Инсталация „Акрилнитрил” – ЛУКойл Нефтохим Бургас
•    Инсталация „Етилен 150”
•    Генерална сметка пр-во „Тежки Остатъци”
•    Вакуум създаваща система  ВДТК – К.Крекинг
•    Нефтохимия – Офис сграда
•    Офис сграда „Полимери”
•    Възел за алкална очистка на ППФ от ККР
•    Инсталация Каталитичен Крекинг – ново компресорно отделение закрит тип със обвръзка към новопроектирани тръбопроводи за водород
•    Пр-во Нефтопреработка – Ремонт с пр-во на съществуваща сграда в офиси.

•    Генерален ремонт с промяна функционалноста на сграда „Централно Управление” Лукойл Нефтохим Бургас

 

-    Както и много други обекти по програми като „САПАРД” и „ФАР”.

© © 2020 CCI OOD. Всички права запазени.
Web Analytics
: