Екипът

• Инж. Ирина Стоилова – Водещ проектант - ръководител отдел „Инвеститорски контрол”
• Инж. Павлин Павлов - Технически Директор
• Инж. Димитър Стоилов – Управител

© © 2020 CCI OOD. Всички права запазени.
Web Analytics
: