ПРОЕКТИРАНЕ И ОДОБРЯВАНЕ НА ПРОЕКТИ

- Предпроектни проучвания на възможни технически решения с цел оптимизация на изразходваните средства
- Съдействие при съставяне на задание за проектиране
- Провеждане на тръжна процедура за избор на Проектанти
- Изработка проекти на Договори за проектиране
- Преговори за подписване на договори за проектиране

© © 2020 CCI OOD. Всички права запазени.
Web Analytics
: